Φωνή της Χαλκιδικής 26-01-58 Αρ. Φύλλου 244

Κωδικός Πόρου: 00316-111504
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 26/1/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Μαρμαράς, αγροφύλακας, φορολογία, Καζάνης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 26-01-58 Αρ. Φύλλου 244
Ονομασία αρχείου: foni-26-01-58-244.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.94 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.