Φωνή της Χαλκιδικής 25-11-56 Αρ. Φύλλου 183

Κωδικός Πόρου: 00316-112018
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 25-11-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: μελισσοτρόφοι, ταχυδρομείο, Σιθωνία, Ζέρβας, δημοδιδάσκαλοι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 25-11-56 Αρ. Φύλλου 183
Ονομασία αρχείου: foni-25-11-56-183.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.45 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.