Φωνή της Χαλκιδικής 08-08-54 Αρ. Φύλλου 63

Κωδικός Πόρου: 00316-115075
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 08-08-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: τηλεπικοινωνία, τηλέφωνο, γεωργία, προφήτης Ηλίας, πρωτάθλημα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 08-08-54 Αρ. Φύλλου 63
Ονομασία αρχείου: foni-08-08-54-63.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.10 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.