Δήμος Πολυγύρου

Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος
Χαλκιδική , 63100

Email info@polygyros.gr

23710 21420,Fax 23713 50783