Το Νέον Κράτος 17/01/1939 Αρ. Τεύχους 17

Κωδικός Πόρου: 00238-11797
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Αρίστος Καμπάνης
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17/01/1939
Εκδότης: Αρίστος Καμπάνης
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Εθνικό συμφέρον, νέαι αφορμαί κρίσεως, κοινοβουλευτισμός, εθνικοσοσιαλισμός, νεολαία, Γ. Βιζυηνός, Μήδεια, Οράτιου ωδών, σύγχρονοι Γάλλοι συγγραφείς, ποιητικός λόγος, χρηματιστήριο Αθηνών
Φάκελος φυσικού αρχείου: Περιοδικά


Το Νέον Κράτος 17/01/1939 Αρ. Τεύχους 17
Ονομασία αρχείου: period_0018.pdf
Μέγεθος αρχείου: 73.76 MBytes


Περιγραφή:

Περιοδικό Το Νέον Κράτος. Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.