Σάλπισμα Αύγουστος 1969

Κωδικός Πόρου: 00238-11819
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Χρήστος Μανασσής
Ημερομηνία Δημιουργίας: Αύγουστος 1969
Εκδότης: Χρήστος Μανασσής
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Δημοσιογραφία. πανανθρώπινη αδελφότητα, Αριστοτέλης, θέατρο, κινηματογράφος, Γκάντι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Π12


Σάλπισμα Αύγουστος 1969
Ονομασία αρχείου: period_0004.pdf
Μέγεθος αρχείου: 19.57 MBytes


Περιγραφή:

Περιοδικό Σάλπισμα. Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.