Οι Νέοι Απρίλιος 1936 Αρ. Τεύχους 1

Κωδικός Πόρου: 00238-11841
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Φοιτητές Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία Δημιουργίας: Απρίλιος 1936
Εκδότης: Φοιτητές Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Κακριδής, δράμα της εποχής μας, κοινοβουλευτικό κράτος.
Φάκελος φυσικού αρχείου: Π6


Οι Νέοι Απρίλιος 1936 Αρ. Τεύχους 1
Ονομασία αρχείου: period_0009.pdf
Μέγεθος αρχείου: 17.68 MBytes


Περιγραφή:

Περιοδικό Οι Νέοι . Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.