Ο πολίτης Μάιος 1976 Αρ. Τεύχους 1

Κωδικός Πόρου: 00238-11808
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Δήμος Μαυρομάτης
Ημερομηνία Δημιουργίας: Μάιος 1976
Εκδότης: Δήμος Μαυρομάτης
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Παιδεία, Παπανούτσος, Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης, Κομμουνιστικό κόμμα Γαλλίας
Φάκελος φυσικού αρχείου: Π12


Ο πολίτης Μάιος 1976 Αρ. Τεύχους 1
Ονομασία αρχείου: period_0003.pdf
Μέγεθος αρχείου: 95.97 MBytes


Περιγραφή:

Περιοδικό Ο πολίτης. Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.