Ο Νουμάς Οκτώβριος 1929 Αρ. Τεύχους 1

Κωδικός Πόρου: 00238-11854
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Πάνος Δ. Ταγκόπουλος
Ημερομηνία Δημιουργίας: Οκτώβριος 1929
Εκδότης: Πάνος Δ. Ταγκόπουλος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Χατζόπουλος, Κωστής Παλαμάς, φιλολογική ζωή, καλλιτεχνική ζωή
Φάκελος φυσικού αρχείου: Π6


Ο Νουμάς Οκτώβριος 1929 Αρ. Τεύχους 1
Ονομασία αρχείου: period_0007.pdf
Μέγεθος αρχείου: 18.70 MBytes


Περιγραφή:

Περιοδικό Ο Νουμάς. Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.