Νέα Πολιτική Αυγούστου Ιούλιος 1939 Αρ. Τεύχους 7

Κωδικός Πόρου: 00238-11857
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ι. Τουρνίκης
Ημερομηνία Δημιουργίας: Ιούλιος 1939
Εκδότης: Ι. Τουρνίκης
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Μεταξάς, Bασιλιάς Γεώργιος, 4η Αυγούστου, κοινωνική ασφάλιση, γεωργικοί συνεταιρισμοί, σύνταγμα 1911
Φάκελος φυσικού αρχείου: Π6


Νέα Πολιτική Αυγούστου Ιούλιος 1939 Αρ. Τεύχους 7
Ονομασία αρχείου: period_0016.pdf
Μέγεθος αρχείου: 116.41 MBytes


Περιγραφή:

Περιοδικό Νέα Πολιτική Αυγούστου . Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.