Μακεδονική Ζωή Οκτώβριος 1966 Αρ. Τεύχους 5

Κωδικός Πόρου: 00238-11828
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Κλ. Τσούρκας
Ημερομηνία Δημιουργίας: Οκτώβριος 1966
Εκδότης: Κλ. Τσούρκας
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Παύλος Μελάς, Γεώργιος Τσόντος, Γεώργιος Κατεχάκης, 1912, 28ή Οκτωβρίου, 1878, Δυτική Μακεδονία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Π4


Μακεδονική Ζωή Οκτώβριος 1966 Αρ. Τεύχους 5
Ονομασία αρχείου: period_0012.pdf
Μέγεθος αρχείου: 62.02 MBytes


Περιγραφή:

Περιοδικό Μακεδονική Ζωή . Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.