Μακεδονικά Γράμματα Νοέμβριος 1945 Αρ. Τεύχους 1

Κωδικός Πόρου: 00238-11837
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Κώστας Μαρινάκης
Ημερομηνία Δημιουργίας: Νοέμβριος 1945
Εκδότης: Κώστας Μαρινάκης
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Νίκος Γεωργιάδης, πολιτεία, Γερμανοί, Αττάλεα Πρίντσεψ, Γ. Θέμελης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Π14


Μακεδονικά Γράμματα Νοέμβριος 1945 Αρ. Τεύχους 1
Ονομασία αρχείου: period_0014.pdf
Μέγεθος αρχείου: 17.58 MBytes


Περιγραφή:

Περιοδικό Μακεδονικά Γράμματα . Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.