Η πνοή Μάρτιος - Απρίλιος 1930 Αρ. Τεύχους 16-17

Κωδικός Πόρου: 00238-11849
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Α. Μαυρίδης
Ημερομηνία Δημιουργίας: Μάρτιος - Απρίλιος 1930
Εκδότης: Α. Μαυρίδης
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ρομαντισμός, μουσική, Μποντελαίρ
Φάκελος φυσικού αρχείου: Π6


Η πνοή Μάρτιος - Απρίλιος 1930 Αρ. Τεύχους 16-17
Ονομασία αρχείου: period_0005.pdf
Μέγεθος αρχείου: 22.53 MBytes


Περιγραφή:

Περιοδικό Η πνοή. Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.