Φιλολογικός Νέος Κόσμος Φεβρουάριος 1935 Αρ. Τεύχους 2

Κωδικός Πόρου: 00238-11792
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Αντ. Ι. Νικολόπουλος
Ημερομηνία Δημιουργίας: Φεβρουάριος 1935
Εκδότης: Αντ. Ι. Νικολόπουλος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Κόνραντ, Τσέχωφ, Δημοτική, Νεοδημοτική, Τζαρτζάνος, Αθάνας, Σκίπης, Σημηριώτης, Τσιριμώκος, Καιροφύλας, Αλέπης, Μέξας, Τερζάκης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Περιοδικά


Φιλολογικός Νέος Κόσμος Φεβρουάριος 1935 Αρ. Τεύχους 2
Ονομασία αρχείου: period_0019.pdf
Μέγεθος αρχείου: 118.66 MBytes


Περιγραφή:

Περιοδικό Φιλολογικός Νέος Κόσμος . Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.