Αθωνικοί Διάλογοι Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1975 Αρ. Τεύχους 31-32

Κωδικός Πόρου: 00238-11813
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Αγιορείτες Μοναχοί - Θεόκλητος Μοναχός Διονυσιάτης
Ημερομηνία Δημιουργίας: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1975
Εκδότης: Αγιορείτες Μοναχοί - Θεόκλητος Μοναχός Διονυσιάτης
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Φωνή Χριστιανών Φοιτητών, αποφατική, καταφατική θεολογία, Άγιος Μάξιμος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Π10


Αθωνικοί Διάλογοι Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1975 Αρ. Τεύχους 31-32
Ονομασία αρχείου: period_0002.pdf
Μέγεθος αρχείου: 21.48 MBytes


Περιγραφή:

Περιοδικό Αθωνικοί Διάλογοι. Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.