Ανθρωπότης Αύγουστος 1922 Αρ. Τεύχους Α

Κωδικός Πόρου: 00238-11855
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Δ. Ι. Τζιάθας
Ημερομηνία Δημιουργίας: Αύγουστος 1922
Εκδότης: Δ. Ι. Τζιάθας
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Πόλεμος και Κοινωνία των Εθνών, Φαναριώτικη Παράδοση, καθήκον, Βίκτωρ Πράτανος, Νίκος Καλογερόπουλος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Π6


Ανθρωπότης Αύγουστος 1922 Αρ. Τεύχους Α
Ονομασία αρχείου: period_0011.pdf
Μέγεθος αρχείου: 47.07 MBytes


Περιγραφή:

Περιοδικό Ανθρωπότης. Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.