Δωρεά Αμερικάνικου Ερυθρού Σταυρού

Κωδικός Πόρου: 0055-11167
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Αργύρης Βογιατζής
Ημερομηνία Δημιουργίας: 21/12/1959
Εκδότης: Δήμος Πολυγύρου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Αρχείο Αργύρη Βογιατζή, 0055-11167
Φάκελος φυσικού αρχείου: Αρχείο Βογιατζή
Περιγραφή:

Δεν διατίθεται περιγραφή.