Συχνές Ερωτήσεις

Πώς κάνω εγγραφή;

Η επιλογή στο επάνω δεξιά μέρος της σελίδας «Χρήσιμες συνδέσεις» εμφανίζει σχετικό υπομενού όπου επιλέγοντας «Δημιουργία Λογαριασμού» εμφανίζεται σχετική φόρμα με τα απαιτούμενα στοιχεία για την εγγραφή νέου χρήστη. Στη συνέχεια εισάγεται «username», «email» και «κωδικό πρόσβασης» και επιλέγετε «ΕΓΓΡΑΦΗ». Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, μπορείτε να συνδεθείτε στην πύλη, συμπληρώνοντας το username και τον κωδικό σας, όπως ακριβώς τα είχατε εισάγει κατά την εγγραφή σας.

Πώς συνδέομαι;

Η επιλογή στο επάνω δεξιά μέρος της σελίδας «Χρήσιμες συνδέσεις» εμφανίζει σχετικό υπομενού όπου επιλέγοντας «Σύνδεση» εμφανίζεται η σχετική φόρμα, όπου συμπληρώνεται το username και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέγεται «ΣΥΝΔΕΣΗ».

Τι σημαίνει Τεκμήριο;

Είναι το υλικό που αναρτά κάθε χρήστης στην πύλη και περιλαμβάνει την εικόνα και το σύνολο των πληροφοριών που την πλαισιώνουν, όπως ο τίτλος, η περιγραφή της, η άδεια δικαιωμάτων χρήσης της και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που συμπληρώνονται κατά την ανάρτηση, καθώς και τα μεταδεδομένα που τη συνοδεύουν. Ως ψηφιακός πολιτιστικός πόρος ορίζεται η μονάδα τεκμηρίωσης, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα ψηφιακά αρχεία-αντικείμενα («πλήρη κείμενα», εικόνες, πολυμεσικό υλικό), τα οποία περιγράφονται σε βάθος με επιστημονικό τρόπο, από σχετικά μεταδεδομένα. Ειδικότερα ο μοναδιαίος τεκμηριωμένος ψηφιακός πολιτιστικός πόρος δομείται γύρω από το ψηφιακό αντικείμενο, το οποίο αποτελείται από το ψηφιακό σώμα του κυρίως τεκμηρίου (πλήρες κείμενο, εικόνα, κ.α.), τα περιγραφικά μεταδεδομένα και τη σημασιολογική τους ερμηνεία που τα συνοδεύει.

Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το υλικό που θα αναρτήσω;

Όλο το τεκμηριωμένο υλικό της συλλογής του Δήμου Πολυγύρου που έχει αναρτηθεί ή πρόκειται να αναρτηθεί πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές ψηφιοποίησης και απόθεσης πολιτιστικού περιεχομένου. Συνεπώς προκειμένου ένας χρήστης να αναρτήσει υλικό στην πολιτιστική πύλη πρέπει να ελέγξει ότι πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές που απαιτούνται:

  • Το υλικό πρέπει να αφορά σε πολιτιστικό περιεχόμενο και μόνο, καθώς ο σκοπός της πύλης είναι η συλλογή και ελεύθερη διάθεση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πολυγύρου.
  • Τα ονόματα των αρχείων συνιστάται να είναι κατά το δυνατόν περιγραφικά, καθώς αυτό διευκολύνει την αναζήτησή τους από μηχανές αναζήτησης.
  • Τα ψηφιοποιημένα αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή jpeg για εικόνες, pdf για αρχεία κειμένων και mp3 για αρχεία ήχου.
  • Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας ανάλυσης για τα ψηφιοποιημένα αρχεία σε μορφή εικόνων είναι 72 dpi στη μεγαλύτερη διάσταση
  • Το όνομα του αρχείου πρέπει να έχει συγκεκριμένη μορφή. Συγκεκριμένα το όνομα του αρχείου πρέπει να εμφανίζεται με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς κενά, ενώ δεν επιτρέπονται τα σύμβολα (*, ?, <, >, %, ', ", \, /, :, |, [ , ], @). Ένα παράδειγμα ονόματος αρχείου θα μπορούσε να είναι “ tekmirio_politismou_1 “.

Πώς κάνω Ανάρτηση τεκμηρίου;

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αναρτήσετε στην πύλη υλικό είναι να είστε εγγεγραμμένος χρήστης και να έχετε συνδεθεί. Πριν προχωρήσετε στην ανάρτηση, πρέπει διαβάσετε τους Όρους Χρήσης που διέπουν την πύλη αυτή, καθώς και τις Προδιαγραφές των Τεκμηρίων. Προκειμένου να αναρτήσετε τεκμήριο πρέπει να συνδεθείτε στην πύλη.

Μετά τη σύνδεσή σας εμφανίζεται στο προφίλ σας η επιλογή «Ανάρτηση τεκμηρίου» και η διαθέσιμη επιλογή «Υλικό χρηστών», η οποία εμφανίζει τη σχετική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν. Μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης, ο διαχειριστής της πύλης επιλέγει την κατηγορία που θα εντάξει το τεκμήριό σας.

Τι συμπληρώνω στον Τίτλο;

Στον τίτλο μπορείτε να συμπληρώσετε μια λέξη ή φράση που περιγράφει το τεκμήριο. Αν το αρχείο αυτό, συνοδεύεται από πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού του, πρέπει να συμπληρώσετε στο πεδίο αυτό, τον ακριβή τίτλο, όπως τον έχει ορίσει ο δημιουργός.

Τι περιγραφή να δώσω;

Στην περιγραφή μπορείτε να συμπληρώσετε μια περιγραφή του τεκμηρίου ή ακόμη και ένα κείμενο σχετικό με το τεκμήριο. Το πεδίο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, καθώς ο επισκέπτης της πύλης μπορεί να συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες και να ενημερωθεί σχετικά με το προβαλλόμενο τεκμήριο.

Ποιος είναι ο Δημιουργός;

Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε τα στοιχεία αυτού που δημιούργησε το τεκμήριο και κατέχει τα πνευματικά δικαιώματά του. Αν πρόκειται για δικό σας υλικό, αναγράφεται τα δικά σας στοιχεία.

Στο πεδίο «Εκδότης» τι πρέπει να συμπληρώσω;

Ως εκδότης θεωρείται αυτός που δημοσιεύει το τεκμήριο, αυτός δηλαδή που το κάνει διαθέσιμο, συνεπώς συμπληρώνεται το όνομά σας. Αν δεν είστε εσείς ο εκδότης μπορείτε να συμπληρώσετε το όνομά του.

Σε τι αφορά το πεδίο «Λέξεις - Κλειδιά» και τι πρέπει να επιλέξω;

Λέξεις κλειδιά είναι κάποιες φράσεις που οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να σηματοδοτήσουν το τεκμήριο τους με στόχο την εύκολη εύρεση του υλικού τους από τις μηχανές αναζήτησης. Μπορείτε να συμπληρώσετε το όνομα της κατηγορίας και τον κωδικό πόρου.

Τι δικαιώματα χρήσης πρέπει να διαλέξω;

Στο πεδίο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι και οι τρεις διαθέσιμες άδειες δίνουν σε όλους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα τις εικόνες που έχετε αναρτήσει, με τις προϋποθέσεις όμως των αδειών που τις συνοδεύουν. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να επιλεγεί η σωστή άδεια χρήσης.

Όταν αναρτάτε υλικό που συνοδεύεται από πνευματικά δικαιώματα, πρέπει να έχετε την άδεια από τον ίδιο το δημιουργό για να το δημοσιεύσετε και φυσικά θα πρέπει να επιλέξετε την ίδια δήλωση δικαιωμάτων που έχει ορίσει ο δημιουργός.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπου το υλικό ανήκει σε εσάς, πρέπει να επιλέξετε μία από τις παρακάτω άδειες:

1)Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.el

Με την άδεια αυτή δίνετε η δυνατότητα σε όλους να χρησιμοποιήσουν ή να επεξεργαστούν το τεκμήριο αυτό, με την προϋπόθεση να αναφέρουν το δημιουργό της και οποιοδήποτε επεξεργασμένο υλικό προκύψει από το τεκμήριο αυτό, να δημοσιευτεί με την παραπάνω άδεια.

2) Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές (CC BY 4.0)

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.el

Με την άδεια αυτή δίνετε η δυνατότητα σε όλους να χρησιμοποιήσουν ή να επεξεργαστούν το τεκμήριο αυτό, με την προϋπόθεση να αναφέρουν το δημιουργό του.

3) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0)

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.el

Το τεκμήριο που συνοδεύεται από αυτή την δήλωση έχει εκχωρηθεί ως κοινό κτήμα και ο δημιουργός του έχει αποποιηθεί όλα τα δικαιώματά του. Επομένως όλοι μπορούν να την χρησιμοποιήσουν ή να το επεξεργαστούν χωρίς κανένα περιορισμό ή απαραίτητη χρήση άδειας.

Τι είναι το πεδίο “Cite on Wikipedia”;

Εδώ μπορείτε να εισάγετε την ακριβή διεύθυνση (url) από μια σελίδα στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια “Wikipedia”, όπου επιλέγοντας κάποιος τον σύνδεσμο που θα δημιουργηθεί, θα μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα που σχετίζεται με το τεκμήριο σας. Αν δεν υπάρχει τέτοια σύνδεση, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φράση:"Δεν υπάρχει διαθέσιμος σύνδεσμος".

Αν δεν γνωρίζω την ημερομηνία δημιουργίας του τεκμηρίου;

Αν δεν γνωρίζετε την ημερομηνία δημιουργίας, μπορείτε να συμπληρώσετε στο πεδίο την ένδειξη «Αδιευκρίνιστη».

Τι αναγράφω στο πεδίο «Γλώσσα περιεχομένου»;

Στο πεδίο αυτό πρέπει να αναφέρετε τη γλώσσα στην οποία εμφανίζεται το τεκμήριό σας.

Γιατί όταν αναρτήσω τεκμήριο μου εμφανίζει το μήνυμα “Το τεκμήριο στάλθηκε με επιτυχία και αναμένεται η έκδοσή του.”

Για να δημοσιευτεί οποιοδήποτε υλικό στην πύλη, πρέπει πρώτα να εγκριθεί από τους διαχειριστές. Μόλις δοθεί αυτή η έγκριση, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε το υλικό που αναρτήσατε στην αντίστοιχη κατηγορία που θα το εντάξει ο διαχειριστής.

Που μπορώ να δω τα τεκμήρια που έχω ανεβάσει;

Στο αρχικό μενού οι κατηγορίες εμφανίζουν σχετικό υπομενού. Επιλέγοντας τις υπο-κατηγορίες αυτές, εμφανίζονται όλα τα τεκμήρια της σχετικής κατηγορίας. Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος να εντάξει το τεκμήριό σας σε μία από αυτές τις κατηγορίες, ανάλογα με το θέμα του τεκμηρίου.

Τι είναι ο «Κωδικός Πόρου» που εμφανίζεται στις πληροφορίες του τεκμηρίου;

Είναι μια κωδικοποίηση που δίνεται από τους διαχειριστές και βοηθάει στην κατηγοριοποίηση των τεκμηρίων.

Σε τι αφορούν οι φάκελοι που εμφανίζονται ως υποκατηγορίες στις επιστολές και στο γενικό υλικό;

Οι υποκατηγορίες που εμφανίζονται με αρίθμηση φακέλων υποδηλούν τον τρόπο ταξινόμησης του υλικού στο φυσικό αρχείο του Στέφανου Κότσιανου.

Μπορώ να αλλάξω τις πληροφορίες του προφίλ μου;

Μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο προφίλ σας επιλέγοντας ενώ έχετε κάνει σύνδεση στην πύλη την επιλογή «Διαχείριση λογαριασμού» από τις χρήσιμες συνδέσεις στο επάνω δεξιά μέρος της πύλης. Στη σελίδα που εμφανίζεται αναγράφονται όλες οι πληροφορίες του προφίλ σας, όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία σας.

Πώς κάνω αποσύνδεση;

Για να αποσυνδεθείτε, από την επιλογή «Χρήσιμες συνδέσεις» στο επάνω δεξιά μέρος της πύλης, επιλέγεται «Αποσύνδεση».