Επιστολές Τηλεγραφήματα Νο 123

Κωδικός Πόρου:
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Άγνωστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: Αδιευκρίνιστη
Εκδότης: Άγνωστος
Η γλώσσα του περιεχομένου:
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Φάκελος Νο15,
Φάκελος φυσικού αρχείου: Δεν έχει οριστεί
Περιγραφή:

Επιστολές Τηλεγραφήματα Νο 123