Πρωτοπόρος 29-09-40 Αρ. Φύλλου 72

Κωδικός Πόρου: 00298-11220
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Γ.Κατσίκας
Ημερομηνία Δημιουργίας: 29/9/1940
Εκδότης: Γ.Κατσίκας
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Κωσταβάρας, απογραφή, μυριόφυτο, ΔΕΘ, παιδαγωγικό συνέδριο, ΚΕΝ
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Πρωτοπόρος 29-09-40 Αρ. Φύλλου 72
Ονομασία αρχείου: protop-29-09-40-72.pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.74 MBytes


Περιγραφή:

Εφημερίδα Πρωτοπόρος. Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.