Πρωτοπόρος 27-08-39 Αρ. Φύλλου 15

Κωδικός Πόρου: 00298-11329
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Γ.Κατσίκας
Ημερομηνία Δημιουργίας: 27/8/1939
Εκδότης: Γ.Κατσίκας
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: σίτος, νεολαία Πολυγύρου, Γαλάτιστα, Χριστίδης, Κρυστάλης, Μεγάλη Παναγία, ηρώον, νομάρχης, περιοδεία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Πρωτοπόρος 27-08-39 Αρ. Φύλλου 15
Ονομασία αρχείου: protop-27-08-39-15.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.27 MBytes


Περιγραφή:

Εφημερίδα Πρωτοπόρος. Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.