Πρωτοπόρος 18-08-40 Αρ. Φύλλου 66

Κωδικός Πόρου: 00298-117165
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Γ.Κατσίκας
Ημερομηνία Δημιουργίας: 18/08/40
Εκδότης: Γ.Κατσίκας
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Εταιρία Μακεδ.Σπουδών, Σάρτη, ανάγκη, καλυτεριμία, επιτροπή, μεγαλοπρεπής εορτασμός, πώλησις δασικών εκτάσεων, εμπορική πανήγυρις, αυτοκτονία, πιστοποιητικά, γενκός ισολογισμός συνεταιρισμών
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Πρωτοπόρος 18-08-40 Αρ. Φύλλου 66
Ονομασία αρχείου: protop-18-08-40-66.pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.27 MBytes


Περιγραφή:

Εφημερίδα Πρωτοπόρος. Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.