Φωνή της Χαλκιδικής 31-01-60 Αρ. Φύλλου 349

Κωδικός Πόρου: 00323-113924
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 31-01-60
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ΙΚΑ, 1854, ολυμπιάδα, Σαραφιανός, νοσοκομεία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 31-01-60 Αρ. Φύλλου 349
Ονομασία αρχείου: foni-31-01-60-349.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.21 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.