Φωνή της Χαλκιδικής 28-04-63 Αρ. Φύλλου 518

Κωδικός Πόρου: 00323-117174
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Ημερομηνία Δημιουργίας: 28/04/63
Εκδότης: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Βάβδος, Κότσιανος, Στρατώνι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 28-04-63 Αρ. Φύλλου 518
Ονομασία αρχείου: foni-28-04-63-518.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.39 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.