Φωνή της Χαλκιδικής 25-12-61 Αρ. Φύλλου 448

Κωδικός Πόρου: 00323-112950
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Ημερομηνία Δημιουργίας: 25-12-61
Εκδότης: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Χριστούγεννα, μελισσοτροφία, νοσήματα, χοίρος, πλειστηριασμός, λαογραφική εταιρία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 25-12-61 Αρ. Φύλλου 448
Ονομασία αρχείου: foni-25-12-61-448.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.16 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.