Φωνή της Χαλκιδικής 22-12-63 Αρ. Φύλλου 552

Κωδικός Πόρου: 00323-112104
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Ημερομηνία Δημιουργίας: 22-12-63
Εκδότης: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: γεωπόνοι, Χριστούγεννα, ΔΕΗ, γεωργία,Αγγλία, Γ.Ε.Σ.Χ.
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 22-12-63 Αρ. Φύλλου 552
Ονομασία αρχείου: foni-22-12-63-552.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.66 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.