Φωνή της Χαλκιδικής 22-09-68 Αρ. Φύλλου 799

Κωδικός Πόρου: 00323-111078
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Ημερομηνία Δημιουργίας: 22-09-68
Εκδότης: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: σύνταγμα, σχολεία, λαϊκή κυριαρχία, γεωργικό πρόγραμμα, εκλογικό δικαίωμα, αθλητικά
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 22-09-68 Αρ. Φύλλου 799
Ονομασία αρχείου: foni-22-09-68-799.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.92 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.