Φωνή της Χαλκιδικής 20-01-63 Αρ. Φύλλου 504

Κωδικός Πόρου: 00323-112301
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Ημερομηνία Δημιουργίας: 20-01-63
Εκδότης: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: σιτοπαραγωγή, Άγιος Μάμας, Κονδυλάκης, κλινική, Σαραφιανός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 20-01-63 Αρ. Φύλλου 504
Ονομασία αρχείου: foni-20-01-63-504.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.56 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.