Φωνή της Χαλκιδικής 19-03-67 Αρ. Φύλλου 722

Κωδικός Πόρου: 00323-111356
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Ημερομηνία Δημιουργίας: 19-03-67
Εκδότης: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Παλαιολόγος, αγροφυλακή, ονόματα, λαογραφία, αρβανίτες, Πολύγυρος, Υψηλάντης, μητροπολίτης, Κασσάνδρα, Συνέσιος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 19-03-67 Αρ. Φύλλου 722
Ονομασία αρχείου: foni-19-03-67-722.pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.98 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.