Φωνή της Χαλκιδικής 16-02-64 Αρ. Φύλλου 560

Κωδικός Πόρου: 00323-112064
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Ημερομηνία Δημιουργίας: 16-02-64
Εκδότης: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: εκλογές, συγκοινωνία, δικαιοσύνη, τουρκοκρατία, Κότσιανος, Παρίσι, γεωργικά, κόμματα, 1940
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 16-02-64 Αρ. Φύλλου 560
Ονομασία αρχείου: foni-16-02-64-560.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.37 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.