Φωνή της Χαλκιδικής 14-02-60 Αρ. Φύλλου 351

Κωδικός Πόρου: 00323-113884
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 14-02-60
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: λαογραφική εταιρία, Ιερισσός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 14-02-60 Αρ. Φύλλου 351
Ονομασία αρχείου: foni-14-02-60-351.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.16 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.