Φωνή της Χαλκιδικής 10-04-60 Αρ. Φύλλου 359

Κωδικός Πόρου: 00323-113825
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 10-04-60
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Κότσιανος, συνέδριο, Ζερβοχώρια, αποζημιώσεις, κατοχή
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 10-04-60 Αρ. Φύλλου 359
Ονομασία αρχείου: foni-10-04-60-359.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.22 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.