Φωνή της Χαλκιδικής 09-04-61 Αρ. Φύλλου 411

Κωδικός Πόρου: 00323-113251
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 09-04-61
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: πάσχα, ζερβοχώρια, προκήρυξη
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 09-04-61 Αρ. Φύλλου 411
Ονομασία αρχείου: foni-09-04-61-411.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.97 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.