Φωνή της Χαλκιδικής 09-03-69 Αρ. Φύλλου 823

Κωδικός Πόρου: 00323-11967
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Ημερομηνία Δημιουργίας: 09-03-69
Εκδότης: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: τύπος, κοινωνική ασφάλιση, νεολαία, ξένοι, γεωργικά, λιπάσματα, φυτώρια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 09-03-69 Αρ. Φύλλου 823
Ονομασία αρχείου: foni-09-03-69-823.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.59 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.