Φωνή της Χαλκιδικής 07-01-68 Αρ. Φύλλου 762

Κωδικός Πόρου: 00323-111178
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Ημερομηνία Δημιουργίας: 07-01-68
Εκδότης: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: 1967,1968, λαχείο, αγορά, φοιτητικά, νομάρχης, γυμνάσιο, εξετάσεις
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 07-01-68 Αρ. Φύλλου 762
Ονομασία αρχείου: foni-07-01-68-762.pdf
Μέγεθος αρχείου: 5.18 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.