Φωνή της Χαλκιδικής 06-07-69 Αρ. Φύλλου 840

Κωδικός Πόρου: 00323-11927
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Ημερομηνία Δημιουργίας: 06-07-69
Εκδότης: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ύδρευση Ιερισσού, ελαιοτριβεία, εκτροφή, αρνιά, Ασλανίδης, πλειστηριασμός, ιατρικό προσωπικό
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 06-07-69 Αρ. Φύλλου 840
Ονομασία αρχείου: foni-06-07-69-840.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.95 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.