Φωνή της Χαλκιδικής 04-08-68 Αρ. Φύλλου 792

Κωδικός Πόρου: 00323-111108
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Ημερομηνία Δημιουργίας: 04-08-68
Εκδότης: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Τσεχοσλοβακία, Πράγα, ΑΤΕ, Πολύγυρος, νοσοκομείο, περίθαλψη, μητροπολίτης, Συνέσιος, Στρατονίκη, Ασλανίδης, ανακοινώσεις
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 04-08-68 Αρ. Φύλλου 792
Ονομασία αρχείου: foni-04-08-68-792.pdf
Μέγεθος αρχείου: 5.69 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.