Φωνή της Χαλκιδικής 01-10-67 Αρ. Φύλλου 748

Κωδικός Πόρου: 00323-111235
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Ημερομηνία Δημιουργίας: 01-10-67
Εκδότης: Οικογένεια Ν. Γεροχρίστου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: 21η Απριλίου, Παττακός, πρόνοια,γεωργοί, Όλυνθος, στατιστικά, νοσοκομείο, αναπηρικά
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 01-10-67 Αρ. Φύλλου 748
Ονομασία αρχείου: foni-01-10-67-748.pdf
Μέγεθος αρχείου: 5.29 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.