Φωνή της Χαλκιδικής 31-08-58 Αρ. Φύλλου 275

Κωδικός Πόρου: 00316-111367
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 31/8/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: λεωφορεία, πυρκαγιά, μέλι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 31-08-58 Αρ. Φύλλου 275
Ονομασία αρχείου: foni-31-08-58-275.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.68 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.