Φωνή της Χαλκιδικής 31-07-55 Αρ. Φύλλου 114

Κωδικός Πόρου: 00316-113903
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 31-07-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: πορθμός, Χαβρίας, κατασκήνωση, Καλάνδρα, Αρναία, οδός, Βρυώνης, ταχυδρομικά τέλη, νόμος, στρατολογία, φορολογικά
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 31-07-55 Αρ. Φύλλου 114
Ονομασία αρχείου: foni-31-07-55-114.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.85 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.