Φωνή της Χαλκιδικής 31-05-59 Αρ. Φύλλου 314

Κωδικός Πόρου: 00316-111231
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 31/5/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Βαρβάρα, φάρμακο, Μπαξεβάνενα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 31-05-59 Αρ. Φύλλου 314
Ονομασία αρχείου: foni-31-05-59-314.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.82 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.