Φωνή της Χαλκιδικής 31-03-57 Αρ. Φύλλου 201

Κωδικός Πόρου: 00316-111627
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 31/3/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: απεργία, μεταλλεία, Κασσάνδρα, Καλλιθέα, τηλέφωνο, προπαγάνδα, νοσοκομείο, μουσείο, Ταξιάρχης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 31-03-57 Αρ. Φύλλου 201
Ονομασία αρχείου: foni-31-03-57-201.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.16 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.