Φωνή της Χαλκιδικής 31-01-54 Αρ. Φύλλου 36

Κωδικός Πόρου: 00316-115901
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 31-01-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: έλατα, κλάδεμα, σουλτάνος, πρόσκοποι, παιδαγωγικά, φορολογικά, ιστορία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 31-01-54 Αρ. Φύλλου 36
Ονομασία αρχείου: foni-31-01-54-36.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.59 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.