Φωνή της Χαλκιδικής 30-12-56 Αρ. Φύλλου 188

Κωδικός Πόρου: 00316-112013
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 30-12-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ταχυδρομείο, Βάβδος, Ιερισσός, Αποστολίδης , Κότσιανος, ξυλουργία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 30-12-56 Αρ. Φύλλου 188
Ονομασία αρχείου: foni-30-12-56-188.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.24 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.