Φωνή της Χαλκιδικής 30-10-55 Αρ. Φύλλου 127

Κωδικός Πόρου: 00316-113233
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 30-10-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ΟΧΙ, κοινή ησυχία, σπορά, σιτηρά, αειπάρθενος, δασοκόμοι, Σκιώνη, ζημίες, πλημμύρες
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 30-10-55 Αρ. Φύλλου 127
Ονομασία αρχείου: foni-30-10-55-127.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.95 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.