Φωνή της Χαλκιδικής 30-09-56 Αρ. Φύλλου 175

Κωδικός Πόρου: 00316-112026
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 30-09-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Κασσάνδρα, χωροφυλακή, έργα, ανακήρυξη, σωματείο
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 30-09-56 Αρ. Φύλλου 175
Ονομασία αρχείου: foni-30-09-56-175.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.41 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.