Φωνή της Χαλκιδικής 30-09-45 Αρ. Φύλλου 21 (211)

Κωδικός Πόρου: 00316-116084
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 30-09-45
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ΕΑΜ, μεταλλεία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 30-09-45 Αρ. Φύλλου 21 (211)
Ονομασία αρχείου: foni-30-09-45-21-(211).pdf
Μέγεθος αρχείου: 4.93 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.