Φωνή της Χαλκιδικής 30-08-59 Αρ. Φύλλου 327

Κωδικός Πόρου: 00316-111183
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 30/8/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: δωρεά, Μεταμόρφωση, αγρότης, πλειστηριασμός, Γράμμος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 30-08-59 Αρ. Φύλλου 327
Ονομασία αρχείου: foni-30-08-59-327.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.70 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.