Φωνή της Χαλκιδικής 30-08-53 Αρ. Φύλλου 14

Κωδικός Πόρου: 00316-115924
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 30-08-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ταχυδρομεία, εγκέλαδος, πρόσκοποι, περίθαλψη
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 30-08-53 Αρ. Φύλλου 14
Ονομασία αρχείου: foni-30-08-53-14.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.96 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.