Φωνή της Χαλκιδικής 30-06-57 Αρ. Φύλλου 214

Κωδικός Πόρου: 00316-111598
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 30/6/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: προσωπική εργασία, νοσοκομείο, ελονοσία, Χάψας, Κ.Τ.Ε.Υ.Λ, κτηνοτρόφοι, Δήμος Πολυγύρου
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 30-06-57 Αρ. Φύλλου 214
Ονομασία αρχείου: foni-30-06-57-214.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.84 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.